CONTACT

Lok SabhaConstituency:

Bangalore North(Sadashivanagara)

Karnataka

 

Principal :

Shri. P C Raju

Kendriya VidyalayaHebbal

Sadashivanagar Post,

Bengaluru- 560080.

Phone: 080-23602491

E-mail: kvhebbal.bgr@gmail.com

             kvbangalorehebbal@kvseud.org

School Website: www.kvhebbal.ac.in

Chairman:

Air Vice Marshal NITIN SHANKAR VAIDYA VSM

HQ Training Command ,

I.A.F.,J.C.Nagar Post

HEBBAL

Bengaluru- 560006.

E-mail: N.A.

Commissioner: 

Sh. Santosh Kumar Mall

KVS Head Quarters                     

18, Institutional Area

Shaheed Jeet Singh Marg

New Delhi: 110016

Tel: 011-26858566, 26858567, 26858569

KVS Website: www.kvsangathan.nic.in

Deputy Commissioner: 

Sh. D T S Rao

Regional Office

Kendriya Vidyalaya Sangathan

St. John's Road, Opp. Naga Theatre

Bengaluru: 560042

Tel: 080-25301227,

Fax: 080-25578487

Email: dcrobangalore@gmail.com

website:  www.kvsrobangalore.org

CBSE Regional Office

No.1630 A, J Block, XVI Main Road

Anna Nagar West, Chennai: 600 040

Tel: 044-26162212

Website: www.cbse.nic.in